top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

דברי מיכאל

דברי מיכאל
מאת מור דרכי

הגיעה העת לבני האדם לרענן את התודעה האנושית לדבר הרוח. 

האנתרופוסופיה כולה מכינה את בני האדם לשלב הזה שבו הם יבנו בתוך נפשם את הכלים הראויים, להיווכח בקיום הרוח המפעיל והחודר את כל הנברא. 
 

מור דרכי
29.1.22

אימפולס מיכאל.jpg
bottom of page