top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

מוֹר דרכּי

דבר היקום
קריאה לכבוד חג מיכאל

 

דבר היקום

 

הו אדם, כה נשמע דבר היקום:

האם אין זה הזמן לשקוד על עצמך?

על חייך?

על אמונותיך?

 

הרה גורל הוא הזמן

שבו מתקיים מעבר

בין דבר לדבר,

בין מצב למצב.

 

איך שלא תעמיד את עצמך,

לא יהיה איך לשנותו

משיתקבעו

הזמנים האחרים.

 

הכן עצמך לשינוי הזמנים,

לצוק העיתים.

והיה בשל כאשר

כל הערכים יתחלפו לאחרים.

 

כדי שלא תהיה טרף

לבילבול של עצמך,

ומשחק של כוחות אחרים

שלא ירצו בטובתך.

 

האזן כעת לרוחות הטובות

המובילות את התקופה

והיה איתן בחילופי הזמנים,

בצוק העיתים, שלא תיפסד.

 

הו אדם הכר עצמך

כה נשמע דבר היקום:

ממה אתה מורכב?

וממה מורכב היקום?

 

האין זה השתקפות של זה?

וזה השתקפות של זה?

צא מהמצב האטום

שאליו הושלכת על ידי אהרימן.

 

וגלה את יופייך:

הנפשי, הרוחני, הגופני,

כיופיו הנפשי, הרוחני, והארצי,

של היקום - ביתך.

 

ודור ביקום כאחת הישויות:

הרואות ונראות,

השומעות ונשמעות,

הנבראות והפועלות

בחסדי האלים.

 

ונגאלת לעולם אמן!

 

 

מור דרכי

31.7.21

bottom of page