top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

דברי מיכאל

דבר מיכאל לחודש אפריל  2022
מאת מור דרכי

שכחה עצמית

 

מאוד קשה לאדם
להשכיח את עצמו מעצמו
ומוטב שיסתכל על הדברים
מנקודת המבט של הדברים האחרים

במקום איך אני אעשה
מה אני אגיד
איך אני אגיש
ומה לי נגיש

מה נכון לעשות
מה נכון להגיד
איך נכון להגיש
ומה נגיש

זה מאפשר לראות
את הדברים כהווייתם
ולא מנקודת מבט צרה,
ומאפשר עשייה נכונה
לא אנוכית

באותה מידה ניתן לאמץ
נקודות מבט אחרות
של אנשים אחרים
ולפעול עליהם ואיתם
באופן נכון

 

לכל ממשות הרבה מבטים
וככל שלא נגביל את עצמנו לעצמנו
כך נפגוש אותה
בבהירות נכונה

 

א מ ן

  

 

מור דרכי

25.5.21

אריה בן דוד - יפורסם באפריל.jpg

צלילי הדממה,  פיסול בנחושת:  אריה בן דוד

bottom of page