top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

דברי מיכאל

דבר מיכאל לחודש יולי 2022
מאת מור דרכי

הקשיבו בני האדם

 

למאזינים שאינם מאמינים

ולמאמינים שאינם מאזינים,

גורל אחד נכון לכולם:

להאמין כדי להאזין,

או להאזין כדי להאמין:

 

שלא לנצח תימשך התקופה

שבה יהיה נדמה לבני האדם

שהם אדוני הכל:

הרוח, השמש, הים והאדמה.

 

כדאי מאוד לפקוח אוזניים דקות

לרחשי התקופה,

לדרכי האבולוציה.

 

כי לא לעולם המאיה הזו

תאפשר קיום

מבלי שהיסודות ירגזו,

מבלי שהמים לא יעלו על גדותיהם,

מבלי שההרים לא יגעשו,

ומבלי שהאדמה לא תרעד

מגודל השסע שנפער

בין מוסדי הקיום,

לבין הדימיון האשלייתי

של בני אדם.

 

מה שסותר את הקיום

לא יכול להימשך לנצח

 

לכן כדאי לשאול

את השאלות הנכונות,

ולמצוא את הדרכים הנכונות

איך לגשר על הפער הזה:

בין מה שמצוי,

לבין מה שנדמה

 

ותיוושע הארץ

על יושביה

 

הללויה

 

 

מור דרכי

31.7.21

היה הווה יהיה - צייר אריה בן דוד.jfif

היה, הווה יהיה  -  צייר:  אריה בן דוד

bottom of page