top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

דברי מיכאל

דבר מיכאל לחודש יוני 2022
מאת מור דרכי

"בזרם הכחדת הזמן"

 

משנהיו הרים וגבעות,

וים ויבשה,

אוויר ומים,

הם מצייתים לישויות

המנהיגות אותן.

 

נהר לא יסטה ממסלולו

בלי שיקבל רשות לכך.

הר לא ימוט מבלי שהקרקע

מתחתיו לא תתפורר.

אוויר לא נע מבלי שישות

לא תניע אותו.

 

רק בני אדם חושבים

שהם עושים הכל לבד,

מכוחם הם,

מכוחו של מכניזם מופשט,

שפועל מכוחו של הרגל, תורשה, כימיה, פיסיקה.

 

אך שכחו עוד כמה תחומים:

רוח. נפש. אור. חום. צליל.

מוסר ואלוהות.

כדאי מאוד, לו, לאדם להיזכר בכל אלה

כדי שהקרקע מתחתיו לא תתפורר ....

 

 

 

מור דרכי

26.7.21

מדיטציה על החיים - אריה בן דוד

מדיטציה על החיים,  צייר:  אריה בן דוד

bottom of page