top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

דברי מיכאל

דבר מיכאל לחודש מאי  2022
מאת מור דרכי

הו אדם אייכה?

 

התבונן בשמש,

האם אתה יכול לראות דבר

מבעד לסינוור?

כה בלתי כשיר הנך

מול עוצמות אור הרוח!

 

התבונן על הירח,

האם אתה יכול לראות

מבעד לאור החיוור?

הרגש את הרוח הנושבת

האם אתה רואה מה פועל שם?

 

לאן הגעת אדם?

לתיאוריות מולקולריות?

איפה הישויות שפועלות סביבך?

לאן נעלמת אתה?

הן רואות אותך,

חשות אותך,

מצטערות ומשתאות.

 

כיצד אתה הולך ביניהן

נראה ואינו רואה,

נשמע ואינו שומע,

מורגש ואינו מרגיש.

 

הכל שלחו לקראתך:

מורים, מדריכים, אלים,

מקדשים ודרכים.

לאן נעלמת?

האם החומר טרף אותך?

האם הייצר טרף אותך?

האם האשלייה לכדה אותך?

 

עצור!

התעורר!

חפש את האלים הדרים בשמש, בירח,

הפועלים עליך, וסביבך,

ונגאלת!

 

הללויה

 

 

 מור דרכי

26.7.21

ריקוד אור נחושת וצל - אריה בן דוד.png.jpg

ריקוד אור נחושת וצל,  פיסול:  אריה בן דוד

bottom of page