top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

דברי מיכאל

דבר מיכאל לחודש מרץ 2022
מאת מור דרכי

על השמיעה האוקולטית

מימים ימימה

הייתה זו שאלה של מוסר,

האם מותר לכתוב על הדף

את אשר דובר הרוח

 

אך משכבתה השמיעה של האדם,

לא נותר אלא לאפשר לו

לקרוא את אשר שמעו האחרים,

בעודם עדיין בעלי כושר שמיעה

 

וכך הפכה מילת העולם

להד קלוש הנכתב על הדף,

עבור האנשים שהתחרשו

לדבר הרוח,

שדבר הרוח נעשה חרישי

ובלתי מושג בעבורם

 

זוהי משימתך, השומעת

להפיץ שוב

את מה שנעשה חרישי,

והפך לקול דממה דקה

לאוזני בני התרבות הזאת

 

ועלינו השומעים להיות

בעלי אוזן כה קשובה,

שעולם הרוח יוכל שוב,

לעזור לבני אדם החדלים

לשמוע את דבר הבריאה

 

כי רק בשומעם זאת

יוכלו להשתלב מחדש

בתוכנית הבריאה,

ולשוב אל מקומם מחדש

כשומעי דבר האלים

 

הללויה

  

 

מור דרכי

26.7.21

פיסול של אריה יפורסם במרץ 22.jpg

שירת מיכאל,   פיסול בנחושת:  אריה בן דוד

bottom of page