top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

דברי מיכאל

דבר מיכאל לחודש ספטמבר ולחג מיכאל 2022
מאת מור דרכי

לחג מיכאל

 

הו אדם

פקח עיניך,

פקח אוזניך,

פקח מצפונך

 

הבט סביב ודע את עצמך!

מול הסובב,

מול הדומם,

מול החי,

מול אחיך בני האדם

 

חשוב – מי יצר את הסובב?

מה אין בו בדומם?

מי מנהיג את החי?

מי מעודד את הצמחים משנת הגרעין

להתעורר החוצה?

 

מי עומד מולך כבן אדם?

האם אין הוא אחיך ההוא

שביחד נסחפתם למטה?

ממרומי הבריאה אל שיכחת החומר?

 

התעורר!

אמור לעצמך, וההדהוד

יעורר גם אותו,

והוא יתעורר

וההדהוד יעורר עוד אדם,

וכן הלאה

תנו לרוח להניע אתכם ולעורר אתכם

בני האדם,

שיבולי העתיד

שפיתחו גרעיני מודעות

שגמישות למשבי הרוח,

שקשובות לרחשי הלב של כל שיבולת לידם,

ומתנועעות יחדיו

לקולה של מוסיקת הקיום,

באהבה ובחירות!

 

הללויהמור דרכי

26.7.21

שבוע 26 - אריה בן דוד.jpg

בהשראת לוח השנה לנפש / שטיינר
שבוע 26 מיכאל,  ציור: אריה בן דוד

bottom of page