top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

הדרך לקהילות

תמונה2.png

הדרך לקהילות בעת החדשה קוראת לנו...

הגיעה העת שנתעורר איש כלפי רעהו. שנדע לחוות את האדם העומד מולנו ולהכירו בשלמותו – גוף, נפש ורוח. להתעורר לקראת זולתנו ולהעיר את זולתנו לקראתנו. "בקרב אנשים שנוטלים חלק בחיים אידיאליסטיים המבוססים על תקשורת הדדית של תוכן אנתרופוסופי, בין אם הדבר נעשה באמצעות קריאה בקול ובין אם הוא מתבצע באופנים אחרים, קיימת הבנה אחרת. דרך החוויה המשותפת של העל-חושי מתעורר האדם בעוצמה רבה במפגש עם הזולת. המפגש מעיר את הנפש להבנות גבוהות יותר, והלך הרוח השורר יוצר מצב שגורם ליישות קהילתית אמיתית לרדת אל הקבוצה, המתכנסת לצורך תקשורת הדדית והתנסות ברעיונות האנתרופוסופיים. בדיוק כשם שיישות השפה חיה בתוך השפה ופורשת את כנפיה על הדוברים, כך גם חוסים תחת כנפיה של ישות גבוהה יותר כל אלה שמתנסים יחדיו ברעיונות האנתרופוסופיים בהלך הרוח האידיאליסטי הנכון."

אנו נדרשים להתעורר כלפי עולם הרוח, לשים במרכז עשייתנו את הלמידה האנתרופוסופית, את ההיכרות עם הישויות הנעלות, אנו נדרשים להתעורר ולהעלות את עשייתנו אל גבהיי הרוח. "על חברי הקבוצה לחוש קשורים כל כך זה לזה, שנפש אנושית תתעורר במפגש עם נפש אנושית אחרת וכולן יתעלו אל עולם הרוח, אל חברת ישויות רוחיות, גם אם לא יראו אותן בעיניהן. אנחנו לא צריכים לראות את היישויות כדי לחוות את הדבר."

האנתרופוסופיה משרתת את האדם והעולם, וסוללת לאדם את הכניסה אל עולם הרוח, אך היא אינה יכולה להישאר כתיאוריה מופשטת. תפקידנו לא מסתיים בלימוד ודיבור. עלינו להיות אקטיביים, לחפש הזדמנויות להתקרב אל הישויות הרוחיות, על ידי הליכה בשביל הידע האנתרופוסופי על פי ההדרכה ששטיינר נתן, בספרים כמו כיצד קונים דעת העולמות העליונים ואחרים, ולסגל לעצמנו הכרות רוחיות חדשות, כשכל צעד לקראת הכרות חדשות מותנה בצעדים קפדניים במוסר. 

"הקהילה האנתרופוסופית מבקשת לרומם את נפשות בני האדם אל המישורים העל-חושיים כדי שיוכלו לחבור אל המלאכים."

בימינו מתהוות יוזמות הבונות קהילות בתחומים השונים של החיים האנושיים: כלכלית, רוחנית וחברתית.

הציטוטים מתוך: רודולף שטיינר, הרצאה 9, להתעורר בקהילה

קו4.png
1a330b8c-94f8-42eb-8555-018d57dc649c.jpg

קהילת 'שישי אנתרופוסופי' 

ביום שישי, 13.8.21, יצאה לדרך קהילת 'שישי אנתרופוסופי', בהובלת צוות מארגן של חברים מענף ירושלים. את הרעיון הגתה שרה סדן ז"ל, לפני כ-3 שנים: לחברים הרבים בינינו  שפנויים בערבי שבתות וחגים משפחתיים, שרה חשבה שיהיה נכון שנתארגן ונערוך יחד ארוחות שבת וחג, לבביים, חברתיים, ואנתרופוסופיים.

שישי אנתרופוסופי בפורום קטן יותר מתקיים בכל יום שישי בבית פרטי של אחד/ת המשתתפים. 


להמשך קריאה...

קו4.png
Shareitt 1.jpg

Shareitt - פלטפורמת מסחר חברתית

מייסודו של אריה בן דוד

כלכלה מבוססת משאבים - בניית קהילות שפע

בשייראיט מתהווה קהילה כלכלית חדשה שתחליף בעתיד את הקפיטליזם הדורסני. והיא יכולה להוות תחליף קיומי בעתים שהכלכלה מהסוג הקיים תקרוס. 

Shareitt היא אפליקציה המאפשרת החלפת פריטים יד שניה (חדשים או משומשים), בצורה ידידותית וחווייתית! 

במטרה ליצור הגינות ורווח משותף לכלל המשתמשים בפלטפורמת המסחר החברתית, ערכו של כל פריט המועלה אליה מוגדר בנקודות של Shareitt, שמותאמות למחירו בעולם האמיתי. 

המסחר באפליקציית Shareitt הוא פשוט, קל וחוויתי – מעלים לאפליקציה פריטים אותם מעוניינים למסור, מקבלים נקודות עבור מסירתם, ורוכשים באמצעות הנקודות פריטים שפרסמו השותפים למסחר החברתי. 

שוק קח תן, הדור הבא!
 

לפרטים נוספים ולהורדת אפליקציית Shareitt

קו4.png

פעילויות  חברתיות  מקדמות  עתיד 

להרחבה ולפרטים על פעילויות חברתיות מקדמות עתיד נוספות לחצו כאן.

קו4.png
bottom of page