top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

חסד הרוח, ינואר 2023

px.jpg

'הורות' - פברואר 2023

הורות

תלמיד הוא ילד קוסמי של מורה הרוח,

הוא מיילד את גופיו הרוחיים

ומצמיח לו אותם לאורך הדרכים.

 

מה יותר אבהי ממורה הרוח?

מה יותר אימהי ממורת הרוח?

רק האל האב

אמן

 

 

מור דרכי

25.5.22

יחדיו בלב הבריאה,    צייר: אריה בן דוד

ציור- אריה בן דוד7.png
bottom of page