top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

מוֹר דרכּי

"והיה העקוב למישור"

קריאה לכבוד חג מיכאל

 

"והיה העקוב למישור"

 

ההרים והגבעות

העמקים והנחלים

נוצרו משאיפות שלא מומשו.

הר רצה להיות עמק,

גבעה רצתה להיות מישור,

נחל רצה להיות מוצק.

 

אבל הם קפאו בדרך

והנציחו את שאיפתם הלא ממומשת.

הר צריך לדעת להיות מישור,

גבעה צריכה לדעת להיות עמק,

עמק צריך ללמוד להתיישר

ונחל צריך לדעת מתי להפסיק לזרום.

 

רק כך יכבוש האדם

את כישוריו הרוחיים שקפאו

במהלך הזמנים.

ויצליח להתגבר על

הקיפאון המטריאליסטי

שאחז בו.

 

זה דבר הרוח

שמתאים להיום:

הזרימו את המוצק שבכם,

שילטו על הזורם ללא גבול,

השטיחו את הגבעות המסתירות

מכם את האופק.

 

ורק כך תִצלחו לעבור

את תהום ההכרה

בשפיות, במוסר ובמודעות.

 

זה דבר הרוח:

הו אדם הכר עצמך,

כה נשמע דבר הקיום

המדבר אליך

והמעורר אותך.

 

הללויה

 

 

 

מור דרכי

26.7.21

bottom of page