top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

חודש אפריל 2024

יחד בלב הבריאה - אריה בן דוד.jpg

יחד בלב הבריאה,   צייר: אריה בן דוד

חמדת גן-יה

שיפעת אור אהבה

זורמת, אורגת בחדווה

צבעי חיים להווייה.

חום עוטף כל,

זוך ורוך,

ניגון אביב חרישי,

חמדת גן-יה.

אהבת אם לִבנה,

אהבת אל טהורה –

איילה.

דנה בר

bottom of page