top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

ניצנוצים מהטבע - יוני 2023

שקדיה - נחמה7.jpg
הדהודי טבע

זה דבר מיכאל הדובר אליכם:

מהשקדייה הצומחת ברוח,
ומהפרחים המלבינים בשמש
בשפעה נוגה

בעתיד תראינה עיניכם
איזה צמח גדל בשל מה,
מה פועל בהבדל בין העלה, הניצן והגזע?
מהם הכוחות האחרים שמתניעים אותו?

תחוו בעתיד
שישויות רבות עומלות את היגיעה הזאת
שבה:
צמיחה, גדילה, טרנספורמציה, 
נעשות בידי ישויות הטבע השונות 
שבין השאר חושבות "מחשבות בריאה",
בהפריחן את הצמחים, 
בשליפת הניצן מהגבעול, 
בפריחה הססגונית מול השמש

וכשתגיעו לחוש את המיית הטבע
נפשכם תתרונן אתו לנוכח השמש

 

הללויה

 

 

מור דרכי

2.3.23-28.5.24

bottom of page