top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

ניצנוצים מהטבע - יוני 2023

שקדיה - צילום נחמה.jpg
הדהודי טבע

מיכאל דובר:

מהשקדייה הצומחת ברוח,
מפרחי זוהר שמש, בלובן מטהר
בשפעה נוגה

עיניים נפקחות ורואות,
איך הצמח גדל וממה,
מה מתחולל בעוברו מגזע לגבעול, מְעַלֶה לניצן?
מהם הכוחות השונים, המתהווים?

חוו את הישויות העומלות
במחזור החיים של הצמח,

מפעילות "מחשבות בריאה"

מתהליכי גרעין, נביטה,
עד הזרע הבא 

 

בחישתכם המיית טבע רעננה,
צלילי הנצה,
חדוות פריחה,
תוגת קמילה ...
מתרוננת נפשכם עימה
לנוכח זוהר חמה

 

הללויה

 

 

  מור דרכי

2.3.23-1.6.24

הגהה:    
מיכל מה טוב

bottom of page