top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

ניצנוצים מהטבע - מרץ 2023

איריס ברקת7.png

צילום: איריס ברקת

הנשמע מהאור מבעד לעצים ...

הידעתם אותי ידידיי
אני רוח השמש של העבר,
התחממתם באורי,
רקדתם לצליליי
ושתיתם את חומי

עכשיו אני זורח בין העצים
כהד קלוש
למה שפעם ידעתם,
ואינכם עוד

פיתחו ליבכם,
עיניכם, אוזניכם,
וקילטו את הרוח הנושבת,
בין מה שנותר

 

משמיעתכם בעבר
לשמיעתכם בהווה,
מראייתכם בעבר
לראייתכם בהווה

זה הגבול של המאיה,
כאן אני עומד:
זורח כשמש בין העצים
הניראים לכם,
עומד כישות
בין החיים הלא נראים לכם

הבה ונקרב יחדיו את הגבולות
בין רוח לחומר,
וירווח לאדמה


אמן


הללויה


מור דרכי
1.3.22

bottom of page