top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

חודש נובמבר 2022

פרסיפל

 

פרסיפל
התדע
או לא תדע את אשר עליך לעשות?
נפש טהורה מזהב
יכולה לתהות באשר ליעודה

ובכן אחזי באור
ושם תימצאי תשובתך
אל חבלי העתיד
מתוך חבלי ההווה

מיהו העתיד אבי?

העתיד הוא אתה ההפוך
המחולק באהבה בין נפשות בני האדם
חבריך לדרך

השיבולים הזהובות
ההולכות אל העתיד
כים מתנועע של גלי זהב
של נפשות אנוש
הזורמות ביחד
עם נשימת הקוסמוס


הללויה

 


מור דרכי
18.6.22

פרסיבל - אריה בן דוד.png

פרסיפל       צייר: אריה בן דוד

bottom of page