top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

תפילה - נובמבר 2023

תפילה

אל הילד הזה תפילתי

הוא העבר, ההווה והעתיד

על כתפיי הוא נושא

את כאב העולם ותקוותו

 

הללויה

 

 

מור דרכי

28.10.23

ציור-אריה בן דוד.png

צייר: אריה בן דוד

bottom of page