top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

מגביע הפרח - פברואר 2024

פעימת לב הקהילה3.png

פעימת לב הקהילה,   פיסול בנחושת: אריה בן דוד

מִגְּבִיעַ הַפֶּרַח

באור אלוה,

בליבה של בריאה,

עתיד בְּהוֹוֶה חבוי.

זרע צעיר טמון,

נושם בחשכת אדמה את חומה של חמה,

שחיים נותנת וקיום מאפשרת.

 

נבט אני, זעיר

בחסדי האל המאיר,

חותר בימים ושוזר בזמנים.

חום החמה מליבי קורן,

עלעלי שואפים למרחב מעלי,

במשעול אדמה, בזרימת המים,

בתנועת האויר ולהט האש.

מגביע הפרח נפתח,

בְּגַרְעִין האור שהוטמע

נולדתי שוב כאדם.

 

 

לאה אגמון

bottom of page