top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

מוֹר דרכּי

 

חורף

 

הגשם הברד והרוח

הפנו  אותי פנימה

אל ליבי ואל נפשי

 

הייתי צריך להסתתר מהקור

בחום הנפש הפנימי

 

שם יכולתי אט אט

לתת למחשבותיי להבשיל

עד שיגיעו לכלל עשיות

באביב


 

מור דרכי

28.11.21 

bottom of page