top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

חסד הרוח' - ינואר 2023'

חסד הרוח

חסד הרוח עומד הכן
למי שמוכן לקבל אותו.

היות נכון, זה להכין את נפשותינו לחסד הקארמה.

זה מה שאנו בני האדם רשאים לצפות לו.

הבה נתפלל לחסד הרוח
ונזכה להתרת הקארמה

בטוב

 

אמן


מור דרכי
23.5.22 

חסד הרוח- אריה בן דוד.png

"התייחדות"     צייר: אריה בן דוד

bottom of page