top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

 2024 ט"ו בשבט

שקדיה.jpg

פריחה בצל שכול

מתקדרים השמיים, 

מאפירים העבים,

עננים נוסקים בשמי מרום,

את מתינו נושאים מפי-תהום.

 

אצורה אדמה,

עצובה האומה,

עץ ניצב

דומם על אם דרך,

רקפת מרכינה ראשה

ושקדיה לובנה לבשה.

 

והאדם,

הוא עץ השדה.

 

אומה מתעוררת,

אל תקוותה

נושאת מבטה

 

הללויה

אור
24.1.24

bottom of page