top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 2023

חָלָל מִלְחֶמֶת ...

הזה אתה שהשארת אותנו
בחלל אחר?
האם עידן המלחמות
לא מוותר?
צר לנו מצרינו,
חלל לנו מהחלל 
שהותרת בליבנו,
והלוואי שהחלל יתמלא

באהבתנו לך חייל
שעל משמרתו נפל
למען אהבת הכלל

אמן

 


מור דרכי
15.4.23

זיכרון

אתה זוכר
אתה שומר
זיכרון כאוב
על אדם אהוב

אל תהיה כואב
היה אוהב
זיכרון 
אחרון

זיכרון הוא
עמוד בזמן
שעבר לאן
לשם מכאן

זיכרון הוא מקום
הוא לא חלום
הוא יהלום
של מציאות 
של רעות

הללויה


מור דרכי
25.4.23

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 2022

העוד לא חזרתם מן הקרב?

 

אחיי החיילים,

אחיי החללים

אייכם?

 

העוד תלחמו לעד

בשנאה הרובצת על עמנו?

 

האם לא תם הקרב?

האם לא תם הרעב לדם?

 

האם לא העת לשלום

שתגיע עד הלום?

 

בואו ונראה את מה שיהלום

את הזמן שהגיע עד הלום

 

שנזכה לכתת את חרבותינו

לאתים

וחניתותנו למזמרות

 

אמן

 

 

מור דרכי

30.4.22

bottom of page