top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

מור דרכי

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

לאחיי המעונים

למען אֶחַי המעונים
שעמדו עֵרומים מול המשרפות

עֵרומים מחטאים
מבויישים מחילול צלם
האדם

עלו השמיימה בסערה
וצלמם הוחזר בְּתִּפארה

יהי זיכרם ברוך

מור דרכי
אפריל 2021

לאחיי קורבנות השואה


הו אֶחַי היקרים
הייתכן שהלכתם מאתי?
כך פתאום באמצע היום
ללא עת
ללא חטא

ומה יהיה בגורל האומה
היתומה?
ובכן אחיי
חזרתם אליי

נפשותיכם סובבות אותי
ברוח ובאדמה

מפה ומשם
ונהייתם לעם

יהי שובכם ברוך אחיי
במדינת ישראל
שישכון בה האל
עד שובם של כל
בני האדם לרוח
אמן

 

 

מור דרכי
28.4.22

bottom of page