top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

מור דרכי

יום הזיכרון לשואה ולגבורה, 2023

הדי הזעקות


הדי הזעקות הם שם
בין ההרים
חפונים בעצים ובמישור.
אדם שוכח ...
אדמה אינה שוכחת,
וגם האלוהים זוכר.

על אדמות ניכר
שם הוקרבו קורבנות אדם
לממלכת הרשע
חדלונם דורש אותם שוב.

קומו בואו מאפרכם
השמיים והארץ יאכסנוכם שוב
במדינה משלכם
מדינת ישראל.

אמן


 

מור דרכי
16.1.23 

המוצעדים השדודים


שיחים עקורים
מתנחשלים בדרכים
עקודים,
בודדים,
בכל הרבדים.

המאכלת
מאכלת
שורשי שיחים אבודים
בודדים,
שדודים,
מנודים

אוי לעיניים שכך רואות
אוי לאוזניים שכך שומעות
תצילנה ממלכות השמיים,

ואנו בינתיים
מחכים לנס
שאת נשמותינו
בצרור החיים ייכנס


יהי זיכרם ברוך
 

 

מור דרכי
17.4.23 

bottom of page