top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

עונת האביב

אביב הנפש

האביב כבר כאן

ואני איתן

לבשורת האביב

שתגיע

 

הכל בָּשַׁל

מהפנים ומשם

להפיץ את

חדוות הרוח

 

הניצן הקטן

פרח ובשל

להביא את פריו

משם לכאן

 

ואני עומד

משתהה ובודק

האם האביב

הגיע

 

עלים ראשונים

מבשרים ואומרים

הירוק הזה

הפציע

 

ניצנים נפתחים

שרים ואומרים

הנה האביב

הגיע

 

 

מור דרכי

24.12.21

פריחה - אריה בן דוד.jpg

פריחה, צייר: אריה בן דוד

ניצנוצי אביב 

באביב מֵנֵץ כל שנטמן בחורף הקודם. הזרע בַנביטה משליך מעליו את המעטה הסוגר ופורץ החוצה אל כיוון השמש.
 

הרוחניות הטמונה בהרהורי ההפנמה הביאו פרי בשל של תבונה רוחנית, הפורצת בחום שוב החוצה.
 

כך, פנימה והחוצה מחוללת נשימתו של היקום את הצמיחה, הנביטה, וההבשלה של הצמחים ושל נפשות בני האדם.

הללויה

מור דרכי
23.2.22

תמונה1.png

כאשר במרחבי-עולם

השמש דוברת אל חושי האדם

ושִמחה מעומקי הנפש

מתאחדת במחזה עם האור,

יוצאות מחשבות מתוך הילת ה'אני'

אל מרחבי החלל

וקושרות בעִמעום

ישויות אדם ומהות רוח.

רודולף שטיינר, לוח השנה לנפש

שבוע ראשון, 6-1 אפריל

עברית - על פי מור הדוברת בי - שושנה פלג

bottom of page