top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

עונת האביב, 2023

תמונה3.png
ניצנוצי  אביב

ניצנוצי האביב כבר הפציעו
והחושך עודו בתוכי
מי ייתן ויפציעו זרעי האביב
בפְּנִים הרדום שלי

הולכים ואורכים הימים
ואנו עודנו שבויים
בליבו של החורף
הצובט ללא הרף

בפְּנִים הרדום שלי

רק תקווה של הרוח
עוד בי מפעמת 
והיא את הפְּנִים מעוררת
קום בני התעורר
הקם והער
האביב הפנימי חודר

חודר כל יאוש
כל אוזלה
כל מיחוש
האביב הוא הרוח שלך
המעיר את כל ישותך

האני הוא אביב
הוא משליך מסביב
כל תוגה תפלה, אפלה
הוא חביב האביב, 
הוא מרהיב

הללויה

מור דרכי
24.2.23

ניצני אדמה מחשבות אביב

עם חום מפציעים 
ניצנים
שבחורף היו טמונים
בעומקי אדמה
ובקעו מפנימה

עם אור מפציעות 
מחשבות 
שאינן עוד נוגות,
מוארות בחדוות 
התחדשות
אביב מביעות

הללויה

מור דרכי
25.3.23

תמונה4.png

צילומים : ניר ברקת

.יש מנגינה לשיר ניצנוצי אביב *
מי שרוצה יכול לפנות ב
טלגרם, או במייל ונשלח הקלטה ראשונית

bottom of page