top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

עונת החורף

חורף

 

הגשם הברד והרוח

הפנו  אותי פנימה

אל ליבי ואל נפשי

 

להסתתר מהקור ביקשתי

בחום הנפש הפנימי

 

למחשבותיי אפשרתי

בפנימיותי להבשיל

עד יגיעו מעשיי האביב


 

מור דרכי

28.11.21 

אריה בן דוד7 - שביל הארה.jpg
תמונה1.png

חורף במבט אנתרופוסופי

 

הפעילות הפנימית של האדמה מתרחשת במלוא עוצמתה, הצמחים נובטים בתוכה ומכינים את עצמם להיוולד אל פני האדמה בבוא הזמן.

כוחות הנפש והרוח של האדמה פועלים בפנימה על כל החי והאורג בתוכה, ובנפש האדם פנימה מתרחשות כל ההפנמות הראויות לעבודה פנימית והשתקעות בחיים הפנימיים, ההרהורים, ההחלטות, השאלות והתשובות של כל דבר ודבר המתרחש במעמקי אישיותו.

זוהי תקופת ההבשלה הפנימית והמופנמת של האדם והאדמה.

 
מור דרכי         

28.11.21

 

בעומקי החורף

הווית אמיתוּת הרוח מחממת;

נותנת לעולם הנראה

דרך כוחות לב כוחות קיום;

להתחזק לנוכח קור העולם

אש נפש בתוככי אדם.


  

רודולף שטיינר, לוח השנה לנפש, שבוע 43

עברית - על פי מור הדוברת בי - שושנה פלג

חורף- ציטוט לדף החורף2.jpg
bottom of page