top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

עונת החורף - 2022

זרעי אור בארץ ובמרום - אריה בן דוד.jpg

 זרעי אור בארץ ובמרום         צייר: אריה בן דוד

חורף

 

מחשבות יקום

נשלחות לאדמה

כאשר בלב

חלה ההפנמה

 

אל הפנים את החוץ

זה הנחוץ

לקיום הקוסמוס

הזורם

 

כוחות היקום

אל אדמה נשלחים

כמו הגשם

המרווה

טרשים

 

מחשבות אדם

מול מחשבות עולם

זורמות יחד

אל אדם,

אל אדמה

 

זוהי ההפנמה

 

הללויה

 

 

מור דרכי

26.10.22

זרעי אור נובטים בחשכת האדמה - אריה בן דוד7.jpg

 זרעי אור נובטים - בחשכת האדמה         צייר: אריה בן דוד

החורף

 

פנימיות הלב ופנימיות האדמה

רוחשים בתוכם.

 

מחשבות בונות פועלות בפנימנו,

חודרות למלוא עומק הרוחניות הפנימית,

כשבאדמה פועלים יסודות רוח הבאים מהיקום,

ומבריאים את האדמה לכדי הבשלת הזרעים

עד שינבטו באביב.

 

נפשי, הו נפשי רוחשת פנימה ...

יחד עם נפש האדמה,

פנימנו חמים ומכיל את כל אשר מתחולל שם.

שם בפנים מבשילים דברים

זרעים ומחשבות עתיד

זרעים הם מחשבות העתיד של הקיום.

 

הללויה

 

מור דרכי

26.10.22

אריה בן דוד - חורף 3.png

 פופקורן קוסמי         צייר: אריה בן דוד

bottom of page