top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

פעילויות חברתיות מקדמות עתיד

אתרים

אתר אנתרופוסופיה בישראל הינו מיזם התנדבותי שנועד לספק מידע כללי על האנתרופוסופיה, מדע הרוח שייסד ד"ר רודולף שטיינר.

אתר - אנתרופוסופיה בישראל1.jpg

הרצאות מצולמות

4 שיחות עם אריה בן דוד, בנות רבע שעה כל אחת,

בנושאי כלכלה חברה וחסינות

bottom of page