top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

פעילויות נוספות בתחום האנתרופוסופיה

ושבו בנים לגבולם-תפילה7.jpg

ושבו בנים לגבולם

מהו גבולם?
ביתם, עמם.
אבל יותר מכך,
הם יצאו מגבול יכולתם
למען אחרים.
אנו גבולם!

עלינו להשיב אותם אלינו.
ועל זאת נאמר:
המתפלל על חברו
הוא נענה תחילה.
והנלחם למען הכלל:
דרכו סלולה
בשמיים ובארץ.

 
הללויה

 
 
מור דרכי

6.8.21

bottom of page