top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

פעילויות נוספות בתחום האנתרופוסופיה

הזמנה לכנס מטעם
סווא היוזמה לפיתוח הצפון

הגיעה העת לפעול עם עולם התוכן האנתרופוסופי גם במרחב הציבורי והפוליטי.

מוזמנים בחום להירשם לכנס שיעסוק באתגרי מערכת החינוך בהיבט של שילוש חברתי.

יש לאשר השתתפות בטופס ההרשמה

יובל אלעד - פרסום כנס.jfif

 קורס אוריתמיה מרפאה עם ג'אן רנק

הקורס התקיים בחודש אפריל-מאי, 2022:

פרטים נוספים בקישור זה

a28eff69-0a00-4469-87fc-caa8444aeda1.jpg
bottom of page