top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

מוֹר דרכּי

קריאה לחג מיכאל

קריאה לכבוד חג מיכאל

 

קריאה לחג מיכאל

 

קום התעורר לקריאת מיכאל.

זה הזמן לפקוח אוזניים,

ללמוד להאזין מחדש

לכל צליל

לכל כאב המובע בו,

לכל שמחה המובעת בו,

ואז תבין שיש נפש מאחוריו, וגם רוח.

 

הסתכל מחדש על תנועת הצמחים

בגידולם,

והבן שהם שומעים את צליל השמש,

וגדלים עם המנגינה

שאינך שומע ...

הסתכל על החיות והבן,

שחוכמה מובנית מרכזת אותן.

 

 הסתכל על אחיך בני-האדם

וראה את עצמך

החושב על עצמך,

ותאר לעצמך מי חושב בך,

ושאל עצמך מה רוצה בך,

וברר לעצמך מי מרגיש בך.

 

הו אדם,

האם אתה הוא זה

ששכח את

איוושת הצמחים

המתגעגעים לרוח?

 

ששכח את האלים

הדוברים בו?

ששכח את נשמת האדמה

שהוא חי בתוכה?

 

מה קרה?

השכחת את השליחים

 שלימדו אותך לשמוע מחדש?

לראות מחדש?

לחשוב מחדש?

לאהוב מחדש?

לשמור מחדש על הפתחים מול החיות?

 

היכן נשכחת מעצמך?

מה שכחת בדרך?

וברר עם עצמך

מה רוצה בך?

מה נכון לך לרצות.

 

רק כך תגיע אל הלימוד הנכון.

אל השבילים שגורלך זימן לך

ללמוד את השאיפה

הנכונה ...

 

הו אדם

עלה והצלח בדרכי הרוח

  ונגאלת.

   הללויה 

 

 

מור דרכי

26.7.21

bottom of page