top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

מוֹר דרכּי

תמצית תכלית האדם
קריאה לכבוד חג מיכאל

 

תמצית תכלית האדם

 

כל אדם באשר הוא אדם

נוצר מרוח שירדה לחומר.

הוא מתבוסס שם

כמה שמתבוסס.

 

פתח עיניים ראה את אור הרוח

פתח אוזניים שמע את צליל הרוח

פתח לב הבין את מוסר הרוח.

קרה מה שקרה,

הוחשכו הדרכים.

 

לא ראה עוד את אור הרוח

לא שמע עוד את צליל הרוח

לא רצה עוד את מוסר הרוח.

זה התמשך כמה שהתמשך,

עד שנסגר הזמן

שמותר לפסוע בעיוורון

ובחרשות, במשעולי הקיום.

 

הדרכים לבצע את ההתמרה

מעיוורון לראייה

מחרשות לשמיעה

מלב אטום למוסריות,

רבות ומגוונות.

 

יש דרך אוקולטית הכוללת מוסר.

יש דרך הפרדת הגופים

ובנייתם מחדש

בין מוות ללידה.

ויש על ידי תיקונים חברתיים

מרחיקי לכת

השואפים לקהילות רוח עתידיות.

 

ואם חלילה אף אחת מהן

לא תצלח,

אסונות טבע ואסונות תרבות

יבצעו את העקירה

של הנפשות שנלכדו

בציפורני לוציפר, אהרימן ואחרים,

על מנת שלא יאבדו את הנצח שלהן.

כך היה תמיד וכך יהיה תמיד.

 

זהו חוק הקוסמוס

כל דבר חוזר למקום שעליו לחזור,

אחרת ייחרב עוד עולם.

וכדי שזה לא יחזור על עצמו

ישות האהבה הנעלה הקריבה את עצמה,

על מנת שאבולוציית אדם זו

תחזור לקיום

ולא תיטרף על ידי החיה.

 

ותעלה במעלה ההר

אל תום האבולוציה שלה

למצב וולקן.

לאדם הרוח

המשקף ביופיו את אופי הבריאה

המשקף באופיו את יופי הבריאה.

 

הללויה

 

 

מור דרכי

26.7.21

bottom of page