top of page
px.jpg

תקופת הסתיו ואימפולס מיכאל

רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

טבע!

את הוויתך האמהית

נושא אני במהות רצוני

ועצמת האש של רצוני

מחשלת את דחפי רוחי

למען תוליד בי תחושת 

עצמיות

לשאת אותי בתוכי


 

 

רודולף שטיינר, לוח השנה לנפש, שבוע 26

תרגום: אריה בן דוד וג'אן רנק

מיכאל והדרקון - אריה בן דוד7.jpg

התעוררות הנפש בסתיו

עם התעוררות הנפש בסתיו אנו נדרשים לעבור מתפיסה הכרתית אחת למשניה, כאשר אנו מתכוננים לתקופה האבולוציונית הבאה.

מיכאל הוא הישות המובילה את בני האדם מתהום שיכחת החומר אל אור ההכרה הנדרש בתקופה הנוכחית.

זו העת בשנה, והעת האבולוציונית, לפתח את הכישורים שיכינו אותנו בני האדם לעבור את מפנה הזמנים בשלום.

בקטעים הבאים מובעת קריאה זו של מיכאל, שלמעשה נלמדת בכל כתבי שטיינר מנקודות מבט שונות ומגוונות, וההבעה שלהם פוגשת את הנפש במישרין ומחוללת בה רושם מקיף ובונה.מור דרכי
9.9.21

bottom of page