top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

יוצרים יחדיו את המיתולוגיה של העתיד

 


זהו אתר שבו נשמע דבר הרוח בצורה שאפשר להשמיעו בעת הזאת. 
בנוסף, תינתן  סקירת פעילויות ברוח מיכאל והוספת מידע על יוזמות חדשות מקדמות עתיד.  


                                                                   

 מור דרכי

קריאת מיכאל - עורו בני האדם1.jpg

החודש באתר

יום הזכרון לחללי מערכות ישראל - 2024
 

אירועים ברוח האנתרופוסופיה

אביב עצוב - מאי 2024

עסקים אנתרופוסופים

חודשים קודמים

חמדת גן-יה - אפריל 2024

התגלות בסנה הבוער - מרץ 2024

 

פריחה בצל שכול - ט"ו בשבט 2024

מפרי האמנות של קוראינו

 

מגביע הפרח - פברואר 2024

 

ניגון הרוח בי - ינואר 2024

עונת הסתיו 2023 - סתיו

 

הטווה בפלך - דצמבר 2023

תפילה - נובמבר 2023

 

ניצנוצים מהטבע - ספטמבר 2023

ראש השנה 2023 - שנה טובה

עונת הקיץ 2023

ניצנוצים מהטבע - אוגוסט 2023

ניצנוצים מהטבע - יולי 2023

 

ניצנוצים מהטבע - יוני 2023

 

ניצנוצים מהטבע - מאי 2023 
 

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, 2023
 

עונת האביב 2023

ניצנוצים מהטבע - אפריל 2023

יום הזכרון לשואה והגבורה, 2023

ניצנוצים מהטבע - מרץ 2023

 

ט"ו בשבט, תשפ"ג 

הורות - פברואר 2023
 

עונת החורף 2023
 

חסד הרוח - ינואר 2023
 

חודש נובמבר 2022 - פרסיפל

 

עונת הסתיו וחג מיכאל 2022

דבר מיכאל לחודש ספטמבר ולחג מיכאל 2022

 

דבר מיכאל לחודש אוגוסט 2022

עונת הקיץ

 

דבר מיכאל לחודש יולי 2022
 

דבר מיכאל לחודש יוני 2022

לחללי מערכות ישראל - "העוד לא חזרתם מן הקרב?"

 

דבר מיכאל לחודש מאי 2022

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ציון יום הולדתה של שרה סדן חברתנו האהובה עם השיר 'געגועים'

עונת האביב

פורים

דבר מיכאל לחודש אפריל 2022

דבר מיכאל לחודש מרץ 2022

דבר מיכאל לחודש פברואר 2022

פתיח-  ציטוט לדף הבית.jpg
px.jpg

אנתרופוסופיה - מדע הרוח

bottom of page